dimarts, 24 de març de 2009

Els camins mai no acaben


“Amor no és sinó una gran e ampla afecció que hom ha a la cosa que li plau... e aquesta amor dura mentre la persona o la cosa li plau, car després no hi ha gens d’amor.”


Curial e Güelfa, I, 133.


Amor, la cúpula arbòria
es manté circumscrita
en un tovalló de fil.

(Perquè els camins mai no acaben
oscil·lant entre dos núvols
estesos al sol.)