dimarts, 7 de setembre de 2010

A contracorrent“Ats, ets, its, ots, uts,
ads,eds, ids, ods, uds,
gots, pots, nits, muts, dots, patxa,
ars, ers, art, arts, erd, orb, arc, erp,
cars, cors, cort, corts, corb, torb, verd,
tard, serp, carn, born, forc, forcs,
aps, ops, ips, ebs, ups,
abs, obs, ibs, ebs, ubs,
subs, sap, saps, pops, reps, cops,
ulls, alls, ells, olls, ills,
vells, malls, tolls, fulls, ralls, polls, fills.”


LLUÍS ALABART I BALLESTEROS. “El meu primer llibre”


A contracorrent, i amb grans braçades,
explicaré fil per randa
en un assaig de seqüències principals
les parts més flonges del riu
vora una fulla tremolosa
d’eucaliptus...