dijous, 27 de març de 2008

Vegetal i mineral

Roba de seda_fulles de trebol_sal_damunt taula_1994