dijous, 27 de març de 2008

La vida

Ametlles_tisores_damunt taula_1994