diumenge, 10 d’octubre de 2010

A través del vidre

“El teu saber no és res, si un altre no sap que saps.”

AULE PERSI FLAC (Aulus Persius Flaccus)

Roca de sal
i branca atapeïda...

Misteri de misteris:
al pretès camí, calmosament,
m’hi he llançat.

Llavis de paper,
l’oratge tèrbol esporuguit
a cop de desig.

A través del vidre
una tardor insolent
quan tot era possible...

(I ara, què vols?)

Del vast llençol de sorra,
massa temps, qui ho sap.

Va i ve l’aigua calmada
amb el groc de ponent.

(Els núvols s’obren a l’est.)